17P/Holmes, 8P/Tuttle, M31, M33, NGC 869 + NGC 884

[Rozmiar: 110057 bajtów]
Po klikniêciu na obrazku zobaczysz go w wiêkszej rozdzielczoĥci

[Rozmiar: 736 bajtów]  Canon 18-55 mm EF-S
[Rozmiar: 838 bajtów]  Canon EOS400D niemod.
[Rozmiar: 753 bajtów]  statyw fotograficzny
[Rozmiar: 688 bajtów]  -
[Rozmiar: 747 bajtów]  ?x30s, ISO 1600
[Rozmiar: 803 bajtów]  DSS, Gimp
[Rozmiar: 787 bajtów]  29.12.2007, Dħbie k. Bytowa
[Rozmiar: 675 bajtów]  -

 

© Tomasz Süsser