M8, M20

[Rozmiar: 110057 bajtów]
Po klikniêciu na obrazku zobaczysz go w wiêkszej rozdzielczoĥci

[Rozmiar: 736 bajtów]  Zeiss Sonnar 135/3.5 - f/5,6
[Rozmiar: 838 bajtów]  Canon EOS400D niemod.
[Rozmiar: 753 bajtów]  SW HEQ5 Syntrek (nieguidowany)
[Rozmiar: 688 bajtów]  -
[Rozmiar: 747 bajtów]  20x60s + 15x90s, ISO 800
[Rozmiar: 803 bajtów]  DSS, Gimp
[Rozmiar: 787 bajtów]  29.07.2008, Chrzanów (ma³opolskie)
[Rozmiar: 675 bajtów]  -

 

© Tomasz Süsser