NGC 869 + NGC 884

[Rozmiar: 110057 bajtów]
Po klikniêciu na obrazku zobaczysz go w wiêkszej rozdzielczoĥci

[Rozmiar: 736 bajtów]  Rubinar 4.5/300
[Rozmiar: 838 bajtów]  Canon EOS400D niemod.
[Rozmiar: 753 bajtów]  SW HEQ5 Syntrek (guidowany)
[Rozmiar: 688 bajtów]  -
[Rozmiar: 747 bajtów]  11x180s, ISO 800
[Rozmiar: 803 bajtów]  DSS, Gimp
[Rozmiar: 787 bajtów]  28.08.2008, Chrzanów (ma³opolskie)
[Rozmiar: 675 bajtów]  -

 

© Tomasz Süsser