M57

[Rozmiar: 110057 bajtów]
Po klikniêciu na obrazku zobaczysz go w wiêkszej rozdzielczoĥci

[Rozmiar: 736 bajtów]  SW N150/750
[Rozmiar: 838 bajtów]  Canon EOS400D niemod.
[Rozmiar: 753 bajtów]  SW HEQ5 Syntrek (guidowany)
[Rozmiar: 688 bajtów]  -
[Rozmiar: 747 bajtów]  5x180s, ISO 800
[Rozmiar: 803 bajtów]  Iris, Gimp
[Rozmiar: 787 bajtów]  25.04.2009, Chrzanów (ma³opolskie)
[Rozmiar: 675 bajtów]  Baader UHC-S

 

© Tomasz Süsser