NGC 7635 + M52

[Rozmiar: 110057 bajtów]
Po klikniêciu na obrazku zobaczysz go w wiêkszej rozdzielczoĥci

[Rozmiar: 736 bajtów]  SW N150/750
[Rozmiar: 838 bajtów]  Orion SSPro V2
[Rozmiar: 753 bajtów]  SW HEQ5 Syntrek (guidowany)
[Rozmiar: 688 bajtów]  Astronomik H-Alpha 12nm
[Rozmiar: 747 bajtów]  17x400s
[Rozmiar: 803 bajtów]  Iris, PSP X2
[Rozmiar: 787 bajtów]  28-11-2009, Chrzanów (ma³opolskie)
[Rozmiar: 675 bajtów]  -

 

© Tomasz Süsser