M31

[Rozmiar: 110057 bajtów]
Po klikniêciu na obrazku zobaczysz go w wiêkszej rozdzielczoĥci

[Rozmiar: 736 bajtów]  SW ED80+FFx0,8
[Rozmiar: 838 bajtów]  Orion SSPro V2
[Rozmiar: 753 bajtów]  SW NEQ6 Syntrek (guidowany)
[Rozmiar: 688 bajtów]  -
[Rozmiar: 747 bajtów]  6x900s+10x1200s
[Rozmiar: 803 bajtów]  AstroArt, PSP X2
[Rozmiar: 787 bajtów]  23.09.2011, Roztoki Górne
[Rozmiar: 675 bajtów]  

 

© Tomasz Süsser