Fora internetowe i strony, gdzie mo¿na znale¼æ wiele informacji i porad na temat astrofotografii i astronomii:

http://www.astromaniak.pl
http://www.forumastronomiczne.pl
http://astro4u.net
http://www.astronomia.pl
http://astro-forum.org
http://astroexpo.pl